Een opeethypotheek die niet zwaar op de maag ligt?
19708
post-template-default,single,single-post,postid-19708,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Een opeethypotheek die niet zwaar op de maag ligt?

Een opeethypotheek

Een opeethypotheek die niet zwaar op de maag ligt?

Let op de volgende zaken bij het benutten van uw overwaarde

Als u een huis heeft dat meer waard is dan uw hypotheek dan kunt u, bijvoorbeeld om uw pensioen aan te vullen, een lening sluiten met uw huis als onderpand. Zo eet u in feite de overwaarde van uw woning op. Dit wordt populair aangeduid als opeethypotheek.

Vooral als u al wat langer in bezit bent van de woning dan heeft u mogelijk al redelijk wat vermogen opgebouwd door de waardestijging van uw woning. Het nadeel is alleen dat u geld in de stenen zit.

Overwaarde verzilveren ter aanvulling op het inkomen

Geldverstrekkers bieden tegenwoordig producten waarbij het voor senioren mogelijk wordt om de overwaarde van de woning om te zetten in een lening. Deze overwaarde-hypotheken worden ook wel verzilverhypotheek of opeethypotheek genoemd en zijn juist bedoeld voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of er tegenaan zitten en te maken krijgen met een inkomensterugval.

Toetsing op overwaarde en leeftijd

De toetsing is in deze fase anders. In plaats van de gebruikelijke toetsing op inkomen, kijken geldverstrekkers bij een opeethypotheek naar de overwaarde van de woning en de leeftijd. De lening wordt vervolgens of in één keer uitgekeerd of periodiek uitgekeerd. Dit laatste wordt vaak gebruikt om de hypotheekrente mee te betalen.

Welke zaken verdienen aandacht bij een opeethypotheek?

Hoe aantrekkelijk het soms ook lijkt om van de overwaarde bij leven en welzijn al zelf te genieten toch zijn er zaken waar u zich van bewust moet zijn?

  1. Is mijn restschuld van invloed op de opeethypotheek?
  2. Hoe zit dit met een aflossingsvrijehypotheek?
  3. Kan ik de maximale overwaarde omzetten in een opeethypotheek?
  4. Wat is de consequentie ten aanzien van mijn schuld?
  5. Zijn er garanties tegen een restschuld?
  6. Wat zijn de consequenties voor de erfenis?
  7. Is in een keer uitkeren voordelig?
  8. Is de rente aftrekbaar?

1. Is mijn restschuld van invloed op de opeethypotheek?

In principe zijn de meeste opeethypotheken in eerste instantie bedacht voor senioren die volledig hypotheekvrij zijn. Zij hebben hun huis afbetaald en een maximale overwaarde. Het is bij de meeste geldverstrekkers wel mogelijk om een opeethypotheek af te sluiten terwijl er nog een restschuld bestaat. Hoe zij hiermee omgaan verschilt per geldverstrekker en de meeste gaan er dan wel vanuit dat de opeethypotheek wordt gebruikt om de bestaande schuld in te lossen.

2. Hoe zit dit met een aflossingsvrijehypotheek?

Ook wanneer er nog een restschuld bestaat in de vorm van een aflossingsvrije hypotheek kunt u in aanmerking komen voor een opeethypotheek mist de overwaarde heel hoog is.

3. Kan ik mijn maximale overwaarde omzetten in een opeethypotheek?

Nee, het bedrag dat u op deze manier kunt opnemen is fors minder. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar de overwaarde maar ook naar uw leeftijd. Omdat de looptijd van een opeethypotheek feitelijk oneindig is en de leeftijd die u gaat halen niet te voorspellen is, bouwen de geldverstrekkers veilige speelruimte in. Stel dat u een overwaarde heeft van tweeënhalve ton dan betekent dit in de praktijk dat u maximaal een ton kunt ‘opeten’.

4. Wat is de consequentie ten aanzien van mijn schuld?

Het effect van een opeethypotheek is precies het omgekeerde van sparen. Bij sparen heeft u het positieve effect van rente op rente. Bij de opeethypotheek is dit effect dus negatief. Met andere woorden u schuld wordt alsmaar groter. De geldvertrekker gaat er vanuit dat deze schuld wordt afgelost wanneer de woning uiteindelijk verkocht wordt. Maar u moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als de waarde van uw woning significant in waarde daalt.

5. Zijn er garanties tegen een restschuld?

Theoretisch is het mogelijk dat u zo oud wordt dat u meer opeet dat uw woning waard is. Op die manier knabbelt u ook een restschuld bij elkaar. Het is mogelijk om hiertegen een garantie te nemen. Deze garantie stelt dan wel als eis dat er een taxateur wordt ingeschakeld op het moment dat de woning wordt verkocht en dat de woning dan niet onder deze waarde wordt verkocht. Is dit wel het geval dan blijft er toch een restschuld.

6. Wat zijn de consequenties voor de erfenis?

Het is evident dat ieder beetje overwaarde dat u zelf nuttigt ten kostte van een mogelijke erfenis gaat. Echter omdat u niet de volledige overwaarde kan aanwenden voor een opeethypotheek blijft er dus meestal nog iets over. Te overwegen valt of u dit misschien aanwendt voor een schenking bij leven.

7. Is in één keer uitkeren voordelig?

Met de huidige rente op spaargeld is het niet verstandig om een opeethypotheek in één keer uit te laten betalen. U betaalt namelijk meer rente voor de hypotheek dan dat u rente krijgt op het uitgekeerde bedrag.

8. Is de rente aftrekbaar?

De opeethypotheek kent één groot verschil ten opzichte van een gewone hypotheek: hij valt in box 3 en niet in box 1. Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait zijn dus niet van toepassing op een opeethypotheek.

A la carte voorstel doen?

Hopelijk is u de eetlust na het lezen van het bovenstaande niet ontgaan en bent u serieus geïnteresseerd in een opeethypotheek. In dat geval nodigen wij u graag uit om ons hierover een advies te laten uitbrengen. U kunt online eenvoudig een afspraak met ons inplannen. Samen met u bekijken wij dan de mogelijkheden.

Patrick Brands

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Patrick Brands
Financieel Advies

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.