Baar Advies de onafhankelijke financiële adviseur stelt zich aan u voor.
21926
page-template-default,page,page-id-21926,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Beheerst beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid

Beloningsbeleid Baar Advies

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers. De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. Deze vaste salarissen zijn bij onze onderneming marktconform.

 

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 3% van hun vaste inkomen uitmaakt. Hierbij geldt dat deze maximale variabele beloning welke onze onderneming betaalt niet meer bedraagt dan 20% van de totale loonsom van de onderneming. Tevens wordt er bij de bepaling van de uitbetaling naast omzet targets rekening gehouden met niet-financiële criteria. Deze wegen voor minimaal 50% mee in de bepaling van de verkrijging van variabele beloning door de medewerkers.

 

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt ook de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.

 

In boekjaar 2022 is € 5.086,50 aan variabele beloning uitgekeerd.

 

De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze onderneming van toepassing.