Inboedelverzekering Tag

Jaarlijkse verzekeringencheck, uw beste voornemen! Meestal wordt alleen bij grote levensgebeurtenissen nagegaan of de verzekeringen nog wel bij de nieuwe situatie passen. Toch is het slim om minimaal één keer per jaar uw jaarlijkse verzekeringencheck uit te voeren. Geen beter moment dan bij de start van...