Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Wil je meer zekerheid over de staat van de woning die je aankoopt? Laat dan een bouwkundige keuring uitvoeren. Dit heeft een grote meerwaarde als u een woning aankoopt. In de volksmond wordt een bouwkundige keuring vaak bouwtechnische keuring, bouwkeuring of bouwinspectie genoemd. In feite komt dit allemaal op hetzelfde neer.

 

Werkwijze

 

Wanneer je de aanvraag bij ons doet komt er een bouwinspecteur jouw woning grondig visueel inspecteren van zowel de binnenkant en buitenkant en als er een kruipluik aanwezig is werpt hij ook een blik onder de vloer. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van de woning. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid bouwkundig rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 3 jaar staat. Zo weet je direct wat je de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten en heb je veel meer zekerheid over de woning.

Keuring door Integraal Woning Inspecteur (IWI)

Snelle planning

Rapport dezelfde dag geleverd

Rapport conform NHG-richtlijnen