Voogdij regelen heeft ook financiële consequenties
22237
post-template-default,single,single-post,postid-22237,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Voogdij regelen heeft ook financiële consequenties

Voogdij regelen

Voogdij regelen heeft ook financiële consequenties

Voogdij regelen heeft ook financiële consequenties 

Wat als er iets met je partner of met jou gebeurt?

Als financieel adviseur stellen wij ons zelf elke dag meerdere malen de vraag: ’Wat als…?’  Wat als bij deze relatie brand uitbreekt, wat zijn dan de financiële gevolgen? Of als deze relatie met pensioen gaat, wat is dan zijn of haar inkomen? Bij gezinnen speelt bijvoorbeeld de vraag: “Wat als één van de ouders onverwacht overlijdt?

Hoe zit het met de voogdij/ouderlijk gezag over de kinderen?

Bij gezinnen met minderjarige kinderen is een belangrijke vraag: wie gaat er voor de kinderen zorgen als één of beide ouders, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, plotseling overlijden?

Ouderlijk gezag

Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Komt één van de ouders te overlijden, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het ouderlijk gezag. Op grond van dit ouderlijk gezag heeft deze ouder het recht én de plicht om de kinderen te verzorgen en hen op te voeden. Bovendien deze ouder namens de minderjarige kinderen formele rechtshandelingen verrichten.

Wat als een alleenstaande ouder overlijdt?

Door verschillende oorzaken kan er nog maar één ouder met ouderlijk gezag zijn. Een paar voorbeelden:

    • De andere ouder is eerder al overleden.
    • Er is wel een andere ouder, maar die is niet gehuwd met de andere ouder en er is ook geen geregistreerd partnerschap.
    • Bij echtscheiding behouden beide ex-partners normaal gesproken het ouderlijk gezag. Maar de rechter kan hierover iets anders beslissen.

Wie wordt voogd als de alleenstaande ouder overlijdt?

Als een alleenstaande ouder overlijdt, zal er voor de minderjarige kinderen een voogd moeten worden benoemd. Datzelfde geldt als beide ouders gelijktijdig komen te overlijden, bijvoorbeeld bij een vliegtuigongeval. De ouders kunnen bij leven zelf een voogd benoemen. Hebben zij dat niet gedaan? Dan zal de rechter een voogd benoemen.

Zelf een voogd benoemen is mogelijk

Bij leven kun je in jouw testament aangeven wie jij als voogd voor jouw kinderen wilt benoemen. Als ouder kun je dat ook digitaal laten vastleggen. Dit kan zonder kosten op de overheidssite gezagsregister (DigiD inlog nodig). Heb je zowel in jouw testament als in het digitale register een voogd benoemd, dan geldt bij overlijden de laatste registratie.

De kosten van een kind

Het overlijden van één van de ouders heeft behalve grote emotionele gevolgen, ook belangrijke financiële gevolgen. Het Nibud geeft aan dat bij een gemiddeld inkomen een kind in de fase tot en met de basisschool (0-12 jaar) ruim € 50.000, – kost. In de jaren van de middelbare school (12-18 jaar) komt daar een kleine € 30.000, – bij. Totaal dus al snel € 80.000, -. En dan hebben wij het dus maar niet over de fase dat het kind gaat studeren.

Bij overlijden van één ouder kan al een financieel probleem ontstaan

De ouder die alleen het ouderlijk gezag voortzet, wordt – naast het verlies van zijn of haar levenspartner – niet alleen geconfronteerd met de extra zorgtaken voor de kinderen, maar mogelijk ook met het verlies van een deel van het gezinsinkomen. Dit terwijl de vaste lasten minimaal gelijk zullen blijven.

Ook een voogd kan geconfronteerd worden met extra financiële lasten

En denk eens aan de aardige zus of broer die ooit heeft aangegeven wel “voogd’ te willen zijn als…. Ook deze wordt bij het overlijden opeens geconfronteerd met extra financiële lasten. Uit goedheid (en ook wel omdat gedacht wordt dat het toch nooit zal gebeuren) zeggen veel mensen toe dat zij bereid zijn als voogd op te treden indien de broer of zus komt te overlijden. De financiële gevolgen hiervan en de vraag of deze in de praktijk te dragen zijn, worden dan echter zelden onder ogen gezien.

Regel bij voogdijschap ook de financiën

Als financieel adviseur stimuleren wij ouders om tijdig aan te geven hoe zij de voogdij voor hun minderjarige kinderen graag geregeld zien. Maar ook dat zij hierbij regelen dat dit financieel mogelijk is. De kosten om dit goed te regelen zijn in de meeste gevallen te verwaarlozen. Ongeveer voor de kosten van bijvoorbeeld een Netflix-abonnement per maand los je dit financiële risico op.

Ons advies:

Denk je: “Ja, dat moeten wij nu echt eens regelen”. Doe dat dan echt! Zeker nu je gewoon thuis digitaal kunt aangeven wie je wilt dat er als voogd wordt benoemd. Dat is iets dat in een paar minuten is gedaan. En die extra verzekering van ongeveer een tientje per maand? Maak een afspraak dan regelen wij dat graag voor jou!

Inge Verschuur

Vragen over mediation?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 

Inge Verschuur
Register Mediator

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.