Vermijd het opeten van je vermogen op tijd!
23100
post-template-default,single,single-post,postid-23100,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Vermijd het opeten van je vermogen!

Vermijd het opeten van je vermogen

Vermijd het opeten van je vermogen!

Vermijd het opeten van je vermogen!

6 tips om de eigen bijdrage voor het verpleeghuis te beperken

Als je ooit hebt nagedacht over de zorg in een verpleeghuis, ben je waarschijnlijk op de hoogte van de eigen bijdrage die hierbij komt kijken. Het idee dat je je eigen vermogen en huis moet inleveren om deze bijdrage te betalen, is allesbehalve geruststellend. Maar maak je geen zorgen, er zijn manieren om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat er voldoende overblijft als erfenis voor je geliefden. In deze blog delen we informatie over de eigen bijdrage en belangrijke stappen om deze te beperken.

Wat is die eigen bijdrage voor de WLZ?

De zorg in een verpleeghuis valt onder de ‘Wet langdurige zorg’ (WLZ), bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Of je nu naar een verpleeghuis gaat of te maken hebt met een verstandelijke of lichamelijke beperking, de eigen bijdrage is een onvermijdelijk onderdeel van deze zorg. Deze bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren, waarbij eerst naar je inkomen wordt gekeken. Als dat niet voldoende is om de maximale bijdrage te dekken, wordt je vermogen in Box 3 in overweging genomen. Met andere woorden, hoe meer vermogen je hebt, hoe hoger je eigen bijdrage zal zijn.

Beperk je ‘Eigen Bijdrage’

Natuurlijk wil je het vermogen dat je gedurende je leven hebt opgebouwd graag nalaten aan je dierbaren. Hoewel je niet kunt voorkomen dat je een eigen bijdrage moet betalen wanneer je naar een verpleeghuis gaat, zijn er wel manieren om de hoogte van deze bijdrage te beperken. Hieronder gaan we in op verschillende strategieën om je vermogen in Box 3 te verkleinen, wat kan resulteren in een lagere eigen bijdrage.

1.    Belastingvrij schenken

Een van de meest voor de hand liggende manieren om je vermogen te verminderen en de eigen bijdrage mogelijk te beperken, is door belastingvrij te schenken aan je kinderen. Hoe eerder je hiermee begint, hoe vaker je de mogelijkheid hebt om belastingvrije schenkingen te doen. Belangrijk is te weten dat je zelfs vanuit het verpleeghuis nog de mogelijkheid hebt om te schenken, maar alleen als je nog wilsbekwaam bent. Als je wilsonbekwaam wordt, is schenken alleen mogelijk als je deze wens eerder hebt opgenomen in je levenstestament. In het levenstestament kun je vastleggen dat degene die jouw financiën beheert, namens jou mag schenken.

2.    Schenking op papier

Een alternatieve strategie is om schenkingen op papier te doen. Hierbij schenk je waardevolle bezittingen, zoals je huis, op papier aan je kind(eren). In ruil daarvoor krijg je een lening bij je kinderen waarover je rente moet betalen. Hoewel dit je vermogen verlaagt en daarmee mogelijk de eigen bijdrage, moet je wel rekening houden met oplopende rentekosten bij grote schenkingen. Ook moeten zowel jij als je kinderen deze schuld/vordering opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Een schenking op papier vereist dus zorgvuldige overweging en afstemming met een financieel adviseur.

3.    Spaargeld BV

Op dit moment is het nog mogelijk om je vermogen in een spaargeld BV onder te brengen, vooral relevant als je aanzienlijk vermogend bent. Door je vermogen van je privérekening naar een spaargeld BV te verplaatsen, valt het niet meer onder je eigen vermogen in Box 3. Hoewel er kosten zijn verbonden aan het opzetten van een spaargeld BV, zoals notariskosten en jaarlijkse kosten voor de BV, kan dit financieel interessant zijn als de vermindering van je privévermogen resulteert in aanzienlijk lagere eigen bijdragen.

4.    WLZ-clausule in je testament

Een andere mogelijkheid om invloed uit te oefenen op je eigen bijdrage is het opnemen van een WLZ-clausule in je testament (voorheen bekend als AWBZ-clausule). Als je getrouwd bent en geen testament hebt opgesteld, erft je echtgenoot bij jouw overlijden alle bezittingen en schulden. Kinderen ontvangen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering, maar kunnen dit pas opeisen als de langstlevende ouder overlijdt volgens de ‘wettelijke verdeling’. Met een WLZ-clausule kun je in je testament regelen dat je kinderen hun kindsdeel direct kunnen opeisen als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Hierdoor wordt het vermogen van de langstlevende ouder aanzienlijk lager, met mogelijk een lagere eigen bijdrage als resultaat.

5.    Uitstel van de verkoop van je huis

De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op je vermogen van twee jaar geleden in ‘Box 3’. Omdat je eigen woning in beginsel in ‘Box 1’ valt, telt deze in eerste instantie niet mee bij het bepalen van de bijdrage. Pas na de verkoop van je huis telt het vermogen (na twee jaar) wel mee voor de eigen bijdrage. In sommige gevallen kan het dus voordelig zijn om de verkoop van je huis uit te stellen. Deze beslissing is echter sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals de mate waarin je huis is afbetaald en of je na de verkoop nog (belastingvrij) wilt schenken aan je kinderen. Het is daarom raadzaam om je opties met een gespecialiseerde adviseur te bespreken.

6.    Eigen bijdrage opnieuw laten bepalen

Na verloop van tijd kunnen er aanzienlijke veranderingen zijn in je vermogen, maar de eigen bijdrage wordt nog steeds gebaseerd op je vermogen van twee jaar geleden. Als je vermogen is gedaald, is het raadzaam om je eigen bijdrage opnieuw te laten vaststellen op basis van je actuele vermogen. Dit kan leiden tot bijstelling van de eigen bijdrage.

Leg je wensen vast in een levenstestament

Bij al deze overwegingen is het essentieel om tijdig na te denken over je wensen en de invloed die je wilt uitoefenen op de hoogte van je eigen bijdrage. Het is een kwestie van tijdig handelen, aangezien veel beslissingen moeten worden genomen voordat het mogelijk te laat is. Dit geldt met name als je partner al is overleden of als je wilsonbekwaam bent. In deze gevallen vervallen veel mogelijkheden, waardoor het des te belangrijker is om je wensen tijdig vast te leggen in een levenstestament.

Het opstellen van een levenstestament, het overwegen van schenkingen, het strategisch beheren van je vermogen, en het raadplegen van professioneel advies kunnen allemaal bijdragen aan het beschermen van je vermogen voor jezelf en je erfgenamen.

Gesprek met erfrecht en testamentadviseur

Het opstellen van een levenstestament, het overwegen van schenkingen, het strategisch beheren van je vermogen, en het raadplegen van professioneel advies kunnen allemaal bijdragen aan het beschermen van je vermogen voor jezelf en je erfgenamen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We staan klaar om je te helpen bij al je erfrecht- en testament gerelateerde vragen en zorgen. Samen zorgen we ervoor dat je nalatenschap wordt beschermd en je ook daarover onbezorgd kunt zijn.

Bertina van 't Hazeveld

Meer vragen?

Bel gerust naar  035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Bertina van ’t Hazeveld FFP EHP
Erkend Financieel en Hypothecair Planner

Deze blog verscheen eerder op de website van de FFP

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.