Adviesdiensten lenen - Baar Advies
86
page-template-default,page,page-id-86,page-child,parent-pageid-74,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Adviesdiensten lenen

Adviesdiensten lenen

Baar Advies heeft vergunningen van diverse aanbieders om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten. Op het gebied van lenen kunnen wij u – geheel vrijblijvend – van een gedegen advies voorzien.

Consumptief krediet

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van consumptief krediet. Wij geven u dus een advies over het krediet én de verstrekker van het krediet die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u dit krediet vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om het krediet rechtstreeks bij de betreffende verstrekker van het krediet te sluiten. Hiervoor dient de verstrekker van het krediet dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Betalen en sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van betalen en sparen. Wij geven u dus een advies over de rekening én de financiële instelling die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze rekening vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de rekening rechtstreeks bij de betreffende de financiële instelling te sluiten. Hiervoor dient de de financiële instelling dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Banksparen

Het opbouwen van vermogen kan ook met bank sparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van uw pensioen. Wij beoordelen graag met u of bank sparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Geen verplichtingen

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering

Geen belangen

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Krediet aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma’s die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen.

Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden en u van een geheel vrijblijvend advies voorzien.