Basis Pensioen (AOW e.a.) - Baar Advies
62
page-template-default,page,page-id-62,page-child,parent-pageid-60,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Basis Pensioen (AOW e.a.)

Basis Pensioen (AOW e.a.)

Iedere Nederlander heeft recht op een basis pensioen uitkering. Dit is een uitkering waar de overheid voor zorgt. Dankzij ons zorgstelsel is het mogelijk om deze ouderdomsvoorziening voor iedereen beschikbaar te stellen. Werkend Nederland betaald voor deze basis pensioenen kan er hopelijk op een dag ook zelf gebruik van maken.

Basis pensioenvormen

Het basispensioen dat door de overheid geregeld wordt is onder de verdelen in een vijftal pensioenvormen, te weten:

  • Ouderdomspensioen (AOW)
  • Nabestaandenpensioen (ANW)
  • Prepensioen (vervanger van de oude VUT regeling)
  • VUT (Vervroegde Uittreding)

AOW (ouderdomspensioen)

Op basis van de Algemene Ouderdomswet heeft iedere – legaal in Nederland verblijvende – Nederlander automatisch recht op het ouderdomspensioen. De AOW wordt opgebouwd tussen het 15e en 65e levensjaar. Voor ieder jaar dat iemand buiten Nederland verblijft gaat er 2% af. De AOW wordt uitgekeerd vanaf de maand dat iemand 65 jaar wordt.

ANW (Nabestaandenpensioen)

De nabestaandenuitkering is eigenlijk een volksverzekering en geen pensioen. Toch wordt deze in de volksmond nabestaandenpensioen genoemd. Vandaar dat we de ANW hier behandelen. De ANW geeft Nederlanders een maandelijkse uitkering bij overlijden van een partner en/of kinderen. Deze maandelijkse uitkering vervalt indien de nabestaande 65 jaar wordt of inkomsten uit arbeid krijgt die boven een bepaald bedrag komen.

Prepensioen

Prepensioen is de vervanger van de VUT regeling. Ook bij prepensioenregelingen draait het om vervroegde uittreding om met pensioen te gaan, maar de basis van prepensioen is alleen anders dan bij de VUT. Bij prepensioen moet je zelf via een pensioenregeling deze vervroegde uittreding financieren. De VUT wordt daarentegen door de nog actieve werknemers opgebracht.

VUT (vervroegde uittreding)

De VUT – de naam vervroegde uittreding zegt het al – is voor diegene die eerder dan 65 jaar met pensioen willen. Bij de VUT regeling wordt het geld opgehoest door nog actieve werknemers. Gezien de huidige vergrijzing wordt de VUT onbetaalbaar en wil de overheid voor het einde van dit jaar iedereen overhevelen naar een Prepensioenregeling. Iedereen die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar of meer bereikt had, maar van de VUT-regeling gebruik blijven maken.

Basispensioen (AOW) afsluiten

Het basis pensioen wordt – zoals gezegd – geregeld door de overheid. Meer weten over het basispensioen en aanvullende pensioenregelingen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag!

Heeft u vragen?

Bel mij of één van mijn collega’s gerust op 035 – 577 9661 indien u vragen heeft over uw pensioen.

Roland Baar
Erkend Financieel Adviseur