Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers | Baar Advies
20970
page-template-default,page,page-id-20970,page-child,parent-pageid-20833,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers

Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers

Dekkingsmogelijkheden zakelijke overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers keert bij overlijden een bedrag uit aan de partner, compagnon of onderneming. Dit bedrag is vooraf bepaald en staat vast. De uitkering van deze verzekering kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een zakelijke lening af te lossen. Maar ook om het voortbestaan van het bedrijf te beschermen of een hypotheekschuld terug te betalen.

Compagnons­verzekering

Als de zakenpartner overlijdt, ontvangt de compagnon die overblijft een bedrag. Hiermee kan hij de financiële gevolgen van het overlijden opvangen. In de vennootschapsovereenkomst spreek je onder andere af wat er gebeurt wanneer een van de compagnons overlijdt. Bijvoorbeeld dat de andere compagnon(s) het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden compagnon over te nemen van de nabestaanden. Je doet dit om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Ook voorkom je zo dat de nabestaanden zich met de bedrijfsvoering gaan bezighouden. In ieder geval zullen de erfgenamen aanspraak maken op hun deel van de onderneming. Er zijn een dan paar mogelijkheden:

  • De vennootschap wordt ontbonden en de baten worden verdeeld. Meestal is het vermogen niet vrij, maar zit het vast in voorraden, onroerend goed of machines;
  • De erfgenamen benoemen een nieuwe vennoot;
  • De overblijvende venno(o)t(en) kopen de erfgenamen uit. Maar dan moet er wel voldoende privévermogen zijn, of de bank moet bijspringen. Een eerder afgesloten compagnonsverzekering kan dan uitkomst bieden.

Hoe regel je een compagnonsverzekering in de praktijk?

Voordat je een compagnonsverzekering afsluit, kijk je goed naar de rolverdeling tussen de compagnons. Wie is bijvoorbeeld de verzekeringnemer en wie de verzekerde? Wie betaalt de premie? En wie ontvangt bij overlijden de uitkering van de verzekering? We noemen dit de polisredactie. De belangrijkste vraag is of de verzekering privé of vanuit de zaak geregeld wordt. Zijn er bijvoorbeeld drie vennoten, dan komen er ook drie polissen.

  • Vennoten 1 en 2 sluiten een polis op het leven van vennoot 3;
  • Vennoten 1 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 2;
  • Vennoten 2 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 1.

Een vennoot kan de verzekering ook op zijn eigen leven afsluiten en de andere vennoot de begunstigde maken. Deze constructie is fiscaal minder aantrekkelijk. De begunstigde moet dan namelijk erfbelasting betalen over de uitkering (behalve als de begunstigde ook de premiebetaler is). Die erfbelasting is tussen de 30% en 40% over de uitkering min een vrijstelling van € 2.208,- (het vrijgestelde bedrag in 2020). Stel dat de uitkering € 250.000,- is, dan moet de begunstigde € 85.292,- erfbelasting betalen.

Verzekering afsluiten vanuit de onderneming

Het bedrijf kan een verzekering per vennoot afsluiten. De onderneming is dan de premiebetaler en de begunstigde. De Belastingdienst ziet de uitkering als ondernemingswinst. Als de erfgenamen worden uitgekocht, moet over de uitkering dividendbelasting worden betaald. Je kunt deze belasting omrekenen naar een brutobedrag en het verzekerde kapitaal verhogen.

‘Keyman’ overlijdensverzekering

Overlijdt de ‘kenman’, zeg maar de sleutelfiguur binnen het bedrijf, dan keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming.

Wat zijn de gevolgen van het overlijden van een ‘keyman’?

Op het moment dat een sleutelfiguur overlijdt, moet je zijn plek binnen de onderneming weer snel opvullen. Dit zorgt vaak voor hoge kosten. Denk hierbij aan de kosten van een (tijdelijke) vervanger, of van extra opleiding van personeel. Zelfs (tijdelijke) winstdalingen zijn mogelijk.

Waarom ook een overlijdensrisicoverzekering voor een ‘keyman’?

Op het moment dat een sleutelfiguur wegvalt, dan is een ‘keyman’ verzekering een deel van de oplossing. Immers sluit het bedrijf de ‘keyman’ -verzekering af op het leven van deze belangrijke medewerker. Bij overlijden van deze medewerker wordt een bedrag uitgekeerd aan het bedrijf dat daarmee een bepaalde periode door kan gaan.

DGA-overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een directeur-grootaandeelhouder (DGA) overlijdt, keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering voor een DGA?

Een bedrijf sluit een DGA-verzekering op het leven van de DGA. Bij overlijden keren we een bedrag aan het bedrijf uit. Daarmee kan het bedrijf een bepaalde periode doorgaan.

Daarnaast kan het voor een DGA verstandig zijn om te kijken naar zijn privésituatie. Misschien is zijn inkomen goed geregeld. Maar wat als hij overlijdt en zijn inkomen wegvalt? Kan de partner zijn/haar vaste lasten nog wel blijven betalen? Denk bijvoorbeeld aan de hypotheeklasten of de studiekosten van de kinderen.

Check met regelmaat je verzekeringen

Bang voor overlapping met andere polissen? Schakel ons dan in om je huidige verzekeringspakket eens tegen het licht te houden. Wellicht kunnen wij je een goed aanbod doen en wordt je dekking beter en/of de premie lager.

Verzekeringen afsluiten

Op het gebied van verzekeringen werken wij samen met verschillende aanbieders. Voor de informatie over een specifieke verzekering klik je hierboven op één van de verzekeringen.

Rick van Dijkhuizen

Meer vragen?

Neem dan gerust direct contact met mij of één van mijn collega’s
op 035-5779661.

Rick van Dijkhuizen
Adviseur Schade- en Inkomensverzekeringen