Prinsjesdag 2016, wat zijn de voornemens? - Baar Advies
17478
post-template-default,single,single-post,postid-17478,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Prinsjesdag 2016, wat zijn de voornemens?

Prinsjesdag 2016, wat zijn de voornemens?

Traditiegetrouw heeft de derde dinsdag van september een hoop financiële maatregelen in de miljoenennota staan. In basis komt het erop neer dat 90% van de Nederlanders er financieel op vooruit gaat. Ten aanzien van huis- en hypotheek gerelateerde zaken hebben we de belangrijkste punten samengevat.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Per 2017 is het (weer) mogelijk om éénmalig gebruik te maken van een verhoogde schenkingsvrijstelling. De vrijstelling betreft maximaal 100.000 euro en geldt onder bepaalde voorwaarden: er mag alleen geschonken worden aan iemand die tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking houdt verband met de eigen woning. De schenking hoeft niet naar de kinderen te gaan, anderen mag ook. Het is mogelijk deze schenking verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten.

Loan-to-Value wordt verlaagd naar 101%

In 2017 wordt de maximale loan-to-value (LTV) van woninghypotheken verder afgebouwd tot 101%, met als einddoel 100% in 2018. Het kabinet geeft ook aan verdere maatregelen niet wenselijk te vinden met oog op rust op de woningmarkt. Het houdt kortweg in dat er volgend jaar minder aan kosten gefinancierd mag worden. Het wordt dus steeds belangrijker om eigen geld te hebben bij de aanschaf van een woning.

NHG

Vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, zoals het geval was vóór de tijdelijke verhoging in 2009. De verwachting is dat de grens, die nu op koopsom 231.132 euro staat, (iets) zal stijgen.

Starterslening

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald.

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Met ingang van 2017 zijn er twee extra mogelijkheden om de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen zonder dat u hiervoor belasting hoeft te betalen. Dit kan nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald. Het blijft wel verplicht om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen. De versoepeling geldt:

• Als u uw woning verkoopt terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht.
• Als de gemeente u schuldhulpverlening biedt. Of als kan worden vastgesteld dat u financiële problemen heeft en daardoor niet meer in staat bent of niet verwacht de woonlasten te kunnen betalen. Deze versoepeling geldt ook voor de brede herwaarderingskapitaalverzekering in box 3

Belastingtarieven stijgen licht

De belastingtarieven voor iedereen met een inkomen tussen de 19.982 en 67.072 euro (schijf 2 en 3) gaan per 2017 iets omhoog: van 40,4% naar 40,8%. De eerste en de vierde schijf blijven omgewijzigd. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting iets aangepast. Gevolg is iets meer inkomstenbelasting maar derhalve ook iets meer belastingvoordelen.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2017 wordt het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van kosten voor de eigen woning mogelijk is, verlaagd van 50,5% naar 50,0%. Dit geldt alleen voor de aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals (hypotheek)rente en rente van schulden aangegaan voor de afkoop van de rechten van erfpacht.

Box 3 vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt met ingang van 2017 herzien, zodat deze beter aansluit op de werkelijk gemaakte rendementen. Op basis van de gemiddelde vermogensmix in alle belastingaangiften wordt het rendement periodiek geëvalueerd en – indien nodig – steeds voor een periode van vijf jaar herzien. Het tarief blijft ongewijzigd op 30% staan en de vrijstelling bedraagt 25.000 euro per persoon, dat is op dit moment 24.437 euro.

Actualiteit volgen?

– Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (rechterzijde)
– Volg ons op Twitter: @BaarAdvies
– Of kijk regelmatig op onze Facebook pagina: Baar Advies en ‘vind ons leuk’

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.