Werknemers in scheiding verzuimen vaker - Baar Advies
17446
post-template-default,single,single-post,postid-17446,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Werknemers in scheiding verzuimen vaker

Werknemers in scheiding verzuimen vaker

Uit onderzoek blijkt dat scheidingen leiden tot een hoger ziekteverzuim. TNO combineerde gegevens over het ziekteverzuim van 2,8 miljoen werknemers met informatie over hun burgerlijke staat afkomstig van het CBS. Het is een feit: werknemers in scheiding verzuimen meer.

De cijfers

Ongetrouwd personeel verzuimt het minst, gemiddeld 4 procent meldt zich ziek. Gehuwde medewerkers zitten hier net iets boven met een verzuim van 5 procent. In het jaar dat de echtscheiding uitgesproken wordt, ligt het verzuim het hoogst: het verzuim stijgt dan naar gemiddeld 7 procent. Werknemers die in scheiding liggen, melden zich dan ook vaker ziek. In de jaren na de scheiding daalt het verzuim weer tot het niveau van voor de echtscheiding.

Wat kan mediation?

Mediation bij scheiden, kan bijdragen aan een lager ziekteverzuim bij scheidingen. Scheidingen via mediation kennen vaak een korte doorlooptijd, de emotionele kant van de scheiding wordt losgekoppeld van de zakelijke kant maar worden wel beiden besproken. Het in gesprek uit elkaar gaan, draagt bij aan het zorgvuldig afronden en afsluiten van een huwelijk. Kortom: mediation bij echtscheiding is ook in het belang van een werkgever. Dat is de reden dat een aantal werkgevers de kosten van mediation bij scheiding voor hun rekening nemen. Dat is nog eens een staaltje goed werkgeverschap!

Nog een feitje

De hoogte van het inkomen heeft invloed op het ziekteverzuim. Werknemers met een lager salaris verzuimen meer. Vrouwen verzuimen meer dan mannen. Hier is overigens geen verschil als het gaat om ziekmelding bij scheiding, dan is het verzuim bij mannen en vrouwen aan elkaar gelijk.

Actualiteit volgen?

– Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (rechterzijde)
– Volg ons op Twitter: @BaarAdvies
– Of kijk regelmatig op onze Facebook pagina: Baar Advies en ‘vind ons leuk’

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.