Woning en partneralimentatie, twee belangrijke zaken bij scheiding

Woning en partneralimentatie

Woning en partneralimentatie, twee belangrijke zaken bij scheiding

Heeft u hier goed naar gekeken?

Jaarlijks vinden er zo’n 34.000 echtscheidingen plaats in Nederland. Dat is al tientallen jaren op dit niveau, met een klein dipje in de kredietcrisis. Gemiddeld heeft een huwelijk bij deze scheidingen ongeveer vijftien jaar geduurd en zijn mannen gemiddeld 47 en vrouwen 44 jaar als ze gaan scheiden. Tot zo ver de statistiek. Waar loopt u financieel gezien tegen aan als u gaat scheiden?

Wonen

Eén van de allereerste dingen die boven tafel komt is: wonen. Als u niet meer met elkaar ‘door één deur kan’, is het zaak om zo snel mogelijk allebei een eigen plek te hebben om te wonen. We moeten dan een onderscheid maken tussen de mensen met een koophuis en mensen die huren. Is er sprake van huren, dan moet er ergens een andere huurwoning worden gevonden door degene die vertrekt. Is er sprake van een koopwoning, dan spelen meer dingen mee. Belangrijk aspect: zit er overwaarde in het huis? Ten tijde van de kredietcrisis was er vaak nog sprake van ‘onder water staan’. Dit houdt in dat de totale hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Dat komt nu gelukkig minder vaak voor. In de meeste gevallen is er dus wat te verdelen.

Verdeling

Bij de verdeling komt ook meteen de vraag: van wie is wat? Met andere woorden: bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of onder huwelijksvoorwaarden? Dus, van wie is het huis? Als dat gezamenlijk is (wat meestal het geval is), kan de overwaarde verdeeld worden. Daarmee zijn we er nog niet, want misschien blijft één partner wel in de oude gemeenschappelijke woning wonen. Dan is het maar de vraag of de partner die in de ‘oude’ woning blijft wonen, de vertrekkende partner kan uitkopen. Want de vertrekkende partner heeft recht op de helft van de overwaarde. Is dit bedrag beschikbaar? En zo niet, kan dit bedrag extra geleend worden?

Ook moet de vertrekkende partner op korte termijn een alternatief vinden. Dit kan een huurwoning zijn. Of een koopwoning, waarbij (een deel van) de overwaarde van de ‘oude’ woning meegenomen kan worden. Let wel: op de oude woning rust vaak een hypotheek, waar u beide als partners ooit voor hebt getekend. Dit zal aangepast moeten worden door middel van hoofdelijk ontslag.

Hoofdelijk ontslag

U zult wel eens van de term ‘ontslag uit de hoofdelijkheid’ hebben gehoord: als u de vertrekkende partner bent, is het van het grootste belang dat u snel niet meer verantwoordelijk bent voor de hypotheekschuld. Dat u ‘ontslagen’ wordt van uw plicht om de rente en aflossing van de oude hypotheek te blijven voldoen. Let er ook op, dat u mogelijk nog twee jaar gebruik kunt maken van belastingaftrek voor het oude huis, als u de woning verlaat en uw ex-partner blijft er nog in wonen.

Partneralimentatie

Nog een belangrijk financieel punt: partneralimentatie. Sinds 1 januari 2020 is de maximale duur van partneralimentatie ingekort van twaalf jaar tot vijf jaar. Dat geldt alleen voor als u gaat scheiden na 1 januari van dit jaar. Voor alle bestaande echtscheidingen heeft dit geen effect. Is het dan altijd maximaal vijf jaar? Nee. Als u boven de 50 jaar bent en uw huwelijk heeft langer dan vijftien jaar geduurd, dan is de maximale termijn tien jaar.

Bent u langer dan vijftien jaar getrouwd en bereikt uw partner binnen tien jaar de AOW-leeftijd, dan loopt de maximale partneralimentatie door tot de AOW-leeftijd. Niet alleen bij ouderen is er een uitzondering, ook bij jongere mensen: is het jongste kind nog geen 12 jaar oud, dan loopt de partneralimentatie maximaal twaalf jaar totdat het jongste kind 12 jaar is.

Twee belangrijke zaken om rekening mee te houden: de woning plus eventuele hypotheek en de partneralimentatie. Een gecertificeerd financieel planner rekent uit wat de scheiding voor je betekent en betrekt ook andere relevante zaken bij het advies, zoals pensioen en kinderalimentatie.

Dit bericht verscheen eerder op de website van FFP.

Bertina van 't Hazeveld

Meer vragen?

Bel gerust naar  035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Bertina van ’t Hazeveld FFP EHP
Erkend Financieel en Hypothecair Planner

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.