Hoe werkt mediation als je uit elkaar gaat? | Baar Advies
21258
post-template-default,single,single-post,postid-21258,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Hoe werkt mediation als je uit elkaar gaat?

Hoe werkt mediation

Hoe werkt mediation als je uit elkaar gaat?

Deze blog verscheen eerder op goeduitelkaargaan.nl

Wat doet de mediator als onafhankelijke derde?

Een mediator is een onafhankelijke derde die de bemiddelaar is tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediation proces. Op inhoudsniveau blijven de partijen zelf de baas in het conflict en zal de bemiddelaar zich daar niet mee bemoeien.

Bij de vraag wat doet een mediator, is het goed om te kijken welke taken de mediator op zich neemt:

 • Aanbrengen gespreksstructuur
 • Bewaken voortgang en procedure
 • Alle partijen aan het woord laten
 • Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen
 • Ruimte kweken voor wederzijds begrip
 • Oplossingsgericht handelen
 • Vaststellingsovereenkomst opstellen

Taak 1: aanbrengen gespreksstructuur

Als een conflict hoog oploopt, raakt de communicatie vaak verstoord. De mediator brengt de communicatie weer op gang, bijvoorbeeld door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en door het aanbieden van andere invalshoeken, die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Taak 2: Bewaken voortgang en procedure

Een belangrijke rol van de mediator is het in de gaten houden van de voortgang van het mediation-proces. Het doel van mediation is om op een snelle en efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ook let de mediator er op dat de afspraken uit de mediationovereenkomst worden nagekomen.

Taak 3: Alle partijen aan het woord laten

In een conflictsituatie komt het vaak voor dat partijen het idee hebben dat ze niet gehoord worden. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld.

Taak 4: Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen.

Een soepele mediation is erbij gebaat als alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Conflicterende partijen blijven vaak in hun eigen emoties en standpunten hangen; de mediator zorgt ervoor dat de aandacht in plaats daarvan wordt verschoven naar de onderliggende belangen van beide partijen. Door deze in hun context te plaatsen en aan de feiten te koppelen, wordt de ruimte zichtbaar waarbinnen het conflict kan worden opgelost. Het in kaart brengen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met alle partijen, en is een belangrijk onderdeel van het mediation-proces.

Taak 5: Ruimte kweken voor wederzijds begrip

Als de partijen onder deskundige en neutrale begeleiding met elkaar aan tafel gaan, ontstaat er ruimte om naar de achtergrond van elkaars standpunten en emoties te luisteren. Waarom is de andere partij precies boos? Welk belang heeft de ander in deze kwestie? Hierdoor groeit het wederzijds begrip.

Taak 6: Oplossingsgericht handelen

Een andere rol van de mediator is het in kaart brengen van de verschillende opties om het conflict te beëindigen. De verschillende opties worden op vrijblijvende manier met elkaar besproken. Het doel van mediation is niet het vinden van een oplossing waar alle partijen volledig enthousiast over zijn; dat komt helaas zelden voor. Het doel is een oplossing vinden die de belangen van de verschillende partijen op aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak 7: Vaststellingsovereenkomst/convenant opstellen

Als de partijen tot een bevredigende oplossing zijn gekomen wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst/convenant. Hierin zetten de partijen uiteen aan welke afspraken ze zich zullen gaan houden, en welke eventuele vervolgstappen ze gaan nemen. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst/convenant vormt de afronding van het mediation-proces.

Aanvullende werkzaamheden:

 • Als taak hoort tevens het voeren van een overdraagbaar archief per dossier.
 • Het aanvragen en declareren van toevoegingen bij de RVR.
 • Om de aansluitingen bij MfN en RVR te behouden, zal de mediator voldoen aan de punten die opgelegd worden vanuit de instellingen.
 • In geval van een scheiding, zal de mediator de stukken laten indienen via de huisadvocaat.

Samenvattend:

Wat doet een mediator is dus vooral te omschrijven met een begeleidende en bemiddelende rol op zich nemen. Zij bemoeit zich niet persoonlijk met de inhoud van het conflict. In plaats daarvan zal de mediator te allen tijde een neutrale positie innemen als bemiddelaar.

Conflict? Overweeg dan voortaan mediation als eerste oplossing!

Overweegt u na het zien van de video en het lezen van dit bericht de inzet van mediation om een conflict op te lossen? Maak dan een afspraak bij ons op kantoor. Het eerste gesprek is voor onze rekening.

Inge Verschuur

Andere vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 

Inge Verschuur
Register Mediator

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.