Schadevrije jaren autoverzekering vanaf 1/1 overdraagbaar!
21943
post-template-default,single,single-post,postid-21943,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Schadevrije jaren doorgeven aan je partner

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren doorgeven aan je partner

Schadevrije jaren vanaf 1 januari overdraagbaar!

Goed nieuws om het jaar mee te starten. De verzekeraars hebben in goed overleg met de Consumentenbond aanpassingen doorgevoerd in de schadevrije jarenregeling. Hierdoor is het nu mogelijk dat de schadevrije jaren van een autoverzekering bij overlijden worden overgedragen aan de achtergebleven partner of zelfs ex-partners.

Gunstigere premie door schadevrije jaren

Iedereen die autorijdt en verzekerd is bouwt schadevrije jaren op. Ieder jaar zonder schade is een schadevrij jaar. De hoogte van de premie van je autoverzekering hangt onder andere af van het aantal jaren dat je geen schades hebt. Als je lang zonder schades rijdt, betaal je veel minder premie dan iemand met schade(s).

Hoeveel jaar rij jij al schadevrij?

Schadevrije jaren worden vastgelegd en zijn terug te vinden op je verzekeringspolis of op te vragen bij de autoverzekeraar. Ook kun je terecht bij de centrale registratie van Roy-data. Als particulier heb je namelijk inzagerecht. Het enige wat je nodig hebt is een geldig digitaal legitimatiebewijs dat je tijdens het invullen van de aanvraag moet uploaden.

De regeling beëindigd onwenselijke situaties

Tot eind vorig jaar werden schadevrije jaren alleen op naam van de polishouder opgebouwd. Dit leverde in de praktijk soms zeer onwenselijke situaties op. Bijvoorbeeld bij het overlijden van de partner op wiens naam de schadevrije jaren waren opgebouwd. Dit was zuur voor de overgebleven partner die in zo’n geval weer op nul moest beginnen met een forse premiestijging tot gevolg. Met de verandering willen verzekeraars dit soort schrijnende gevallen voorkomen.

Wat is er nu per 1 januari concreet mogelijk?

  • Vanaf 2022 kunnen door een overledene opgebouwde schadevrije jaren worden overgedragen aan de achterblijvende partner. Dat kan door het indienen van een verzoek bij de autoverzekeraar. Daarvoor moet je in ieder geval op hetzelfde adres geregistreerd staan en een rijbewijs hebben.
  • Bij een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunnen schadevrije jaren worden verdeeld. Degene (polishouder) met de schadevrije jaren bepaalt in dat geval wat de verdeelsleutel wordt en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.
  • Ook kunnen met ingang van het nieuwe jaar schadevrije jaren van de leaseauto overgenomen worden. Met een leaseverklaring kunnen deze bij de verzekeraar vastgelegd worden.
  • Tenslotte kunnen schadevrije jaren uit het buitenland ook vastgelegd worden bij de (nieuwe) Nederlandse verzekeraar. Europese verzekeraars leveren op verzoek een verklaring aan die ingediend kan worden bij de eigen verzekeraar.

 

Hoe sta jij ervoor?

Het begin van het jaar is een mooi moment om je autoverzekering te controleren. Misschien ook een goed moment om je hele pakket te onderwerpen aan een jaarlijkse evaluatie? Dit laatste kun je in gang zetten door je recente gegevens aan ons door te geven via het formulier op de website. Na ontvangst zullen wij beoordelen of er actie op het huidige pakket nodig is.

Patrick Brands

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien je vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande.

Patrick Brands
Financieel Advies

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.