Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

De spullen in uw woning kunt u verzekeren voor schade door brand, storm of diefstal met een inboedelverzekering. Het is een verzekering die uw inboedel (privé eigendommen) verzekerd. Onder inboedel verstaan we alle roerende zaken die tot een huishouden behoren. Ook diefstal uit en schade aan garages en andere afgesloten bijgebouwen is vaak meeverzekerd. Schade aan het woonhuis zelf – de onroerende zaken – wordt geregeld door de opstalverzekering.

Dekking inboedelverzekering

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben een basisdekking die inboedelschade in de volgende situaties dekt:

 • Blikseminslag
 • Storm
 • Brand
 • Explosies
 • Waterschade (ook leidingen die springen door vorst)
 • Diefstal, beroving en afpersing met geweld
 • Vandalisme
 • Aanrijding en aanvaring
 • Omgevallen bomen, kranen en heistellingen

Geen dekking

Over het algemeen vallen de volgende situaties buiten de dekking:

 • Oorlog
 • Natuurrampen (aardbevingen, overstromingen)
 • Atoomkernreacties

Kostbaarheden

Let op: onder inboedel bevinden zich vaak ook kostbare zaken als antiek, schilderijen, kunst, sieraden en audiovisuele apparatuur als televisies, computers et cetera. De meeste verzekeraars verzekeren deze kostbaarheden tot een bepaald bedrag mee, in de inboedelverzekering. Het is ook vaak mogelijk voor uw kostbare spullen een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Vraag onze adviseur naar de voorwaarden.

Woonverzekering

Inboedelverzekeringen zijn natuurlijk altijd los af te sluiten. Toch is het vaak voordeliger om de inboedelverzekering als onderdeel van de woonverzekering te laten zijn. Vraag onze verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden en voordelen.

Inboedelverzekering afsluiten

Op het gebied van inboedelverzekeringen werken wij als onafhankelijk adviseur samen met verschillende aanbieders. Interesse in een opstalverzekering? Meestal wordt deze tegelijk met een opstalverzekering afgesloten. Laat u hierover een keer goed informeren. Samen kijken wij naar een zo gunstig mogelijk woonpakket met een goede dekking.