Partneralimentatie gaat per 1-1-2020 van 12 naar 5 jaar!
19670
post-template-default,single,single-post,postid-19670,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Partneralimentatie

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

De nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020

Op 21 mei 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Al jaren wordt hierover gesproken, maar dit keer gaat het echt door: de duur van de partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar. In het onderstaande stuk gaan wij in op de volgende zaken:

  1. Wat verandert er?
  2. Wat speelde een rol in de verandering van maximale duur?
  3. Partneralimentatie is voor een aantal geldverstrekker inkomen voor een hypotheek.
  4. Wonen en partneralimentatie: een belangrijke rol voor mediation.
  5. Partneralimentatie stopt, wat nu?

 

1. Wat verandert er?

De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op scheidingen na 01-01-2020. De maximale duur gaat van 12 naar 5 jaar, maar er zijn drie uitzonderingen:

  1. Bij stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarvan de alimentatiegerechtigde tien jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd zit, houdt recht op partneralimentatie totdat de gerechtigde zelf de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  2. Mensen met jonge kinderen. De alimentatiegerechtigde houdt recht op partneralimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
  3. Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze regeling stopt over 7 jaar.

Met andere woorden: de verkorte duur is niet zo zwart-wit als men denkt.

2. Wat speelde een rol in deze verandering van duur?

Uit onderzoek blijkt dat:

  1. partneralimentatie meestal betaald wordt door de man. Door partneralimentatie kan het zijn, dat de vrouw achterstand op de arbeidsmarkt oploopt en carrièrekansen misloopt. Met andere woorden: partneralimentatie kan de emancipatie van de vrouw in de weg staan.
  2. slechts bij 20% van de scheidingen in Nederland, sprake is van partneralimentatie. De trend is al ingezet dat veel vrouwen in hun eigen inkomen willen voorzien en die trend volgt de overheid met deze verandering.
  3. dat partneralimentatie gemiddeld 5 jaar betaald wordt. De huidige wetgeving sluit dus niet aan bij de dagelijkse praktijk.

 

3. Partneralimentatie en inkomen

Deze wet heeft meerdere gevolgen. Als partneralimentatie voor 10 jaar of langer afgesproken is, mag dit als inkomen meegenomen worden in de draagkrachtberekening voor een hypotheek. Die termijn van 10 jaar is daarbij een minimum eis, liever nog langer. Maar let op: partneralimentatie wordt ook als inkomen belast door de belastingdienst. Met andere woorden: partneralimentatie wordt belast alsof het door een werkgever betaald wordt. De premie ziektekostenvergoeding moet echter nog apart afgedragen worden. Nu door de nieuwe wet het maximum van 12 jaar terug gaat naar 5 jaar, kan dit invloed hebben op de leencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.

4. Wonen en partneralimentatie: belangrijke rol voor mediation

Betekent dit dat partneralimentatie nooit meer als inkomen meegenomen kan worden? Nee. Deze nieuwe wet is regelend recht. In onderling overleg kunnen stellen, op advies van de financieel adviseur door de mediator een langere termijn laten opnemen in het convenant/de vaststellingsovereenkomst. Beide partners willen meestal snel weer goed gehuisvest zijn dus waarom zou u elkaar daar niet in helpen? Als u hierin samenwerkt gaan er deuren open. En zo gebeurt het dat er vaker andere bedragen of langere periodes aan partneralimentatie afgesproken worden, dan dat het regelend recht voorschrijft. Mooi voorbeeld van hoe het ook kan!

5. De partneralimentatie stopt, wat nu?

Als u in loondienst bent en uw werkgever gaat failliet of u wordt ontslagen dan hebben we in Nederland een vangnet: het UWV. De partneralimentatie heeft dit vangnet echter niet. Maar wat nu als één van de volgende situaties zich voordoet:

  1. Uw partneralimentatie stopt omdat uw ex-partner komt te overlijden;
  2. Of uw partneralimentatie stopt als gevolg van een inkomensdaling bij uw ex-partner waar deze niets aan kan doen.

In beide gevallen stopt uw inkomen uit partneralimentatie per direct en dat is schrikken!

a) Uw partner overlijdt en de partneralimentatie stopt

In het eerste geval dat uw ex-partner komt te overlijden ging soms het nabestaandenpensioen over tot uitkering. Echter hebben inmiddels veel pensioenfondsen hun regelingen zo aangepast, dat het nabestaandenpensioen alleen uitkeert aan de partner op het moment van leven. Met andere woorden, u ontvangt bij die fondsen niets meer. U kunt dit risico beperken door alimentatieverzekering af te sluiten.

b) Uw partner kan buiten eigen schuld de alimentatie niet meer betalen

Buiten zijn of haar schuld heeft uw ex-partner een inkomensterugval waardoor de partneralimentatie niet langer meer betalen. U kunt dit risico beperken door een alimentatieverzekering af te sluiten. Laat u hierover goed voorlichten door een financieel adviseur.  Zo voorkomt u veel ellende, mocht dit u onverhoopt overkomen.

Wat is een alimentatieverzekering?

Een alimentatieverzekering, is een kapitaalverzekering die het inkomensverlies door overlijden verzekert. Met andere woorden: als de betaler komt te overlijden, neemt de alimentatieverzekering de uitbetaling van het inkomen over. Dat kan voor kinder- en voor partneralimentatie een optie zijn.

Inge Verschuur

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 

Inge Verschuur
Register Mediator

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.