Regel uw levenstestament ook als jongere/ondernemer op tijd!
20652
post-template-default,single,single-post,postid-20652,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Regel uw levenstestament op tijd!

Regel uw levenstestament op tijd

Regel uw levenstestament op tijd!

Een levenstestament is juist ook voor jongeren en/of ondernemers van belang

Niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen baat hebben bij een levenstestament. De kans op gebreken wordt weliswaar groter bij het ouder worden, maar ook als jongere kunt u behoefte hebben aan vertegenwoordiging als gevolg van een ernstig ongeluk, dan wel een ziekte. Hoe stelt u eigenlijk een levenstestament op? En is het ook verstandig om dit te regelen als u nog wat jonger en/of ondernemer bent? Wat kunnen de gevolgen zijn als u geen levenstestament afsluit? Regel uw testament in ieder geval op tijd. 

Waarborg de voortgang van uw onderneming

Bent u ondernemer dan is het hebben van een levenstestament extra van belang. Want wie behartigt uw zakelijke belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit geldt overigens ook voor directeur-grootaandeelhouders. In deze functie hebt u namelijk verschillende petten op en is het afgeven van een algehele volmacht als privépersoon vaak niet voldoende. U bent immers ook nog directeur en aandeelhouder en daarvoor geldt de volmacht gegeven in privé vaak niet. Het kunnen doen van betalingen vanaf zakelijke bankrekeningen is zodoende niet vanzelfsprekend en moet specifiek geregeld worden.

Het is vaak onderdeel van meerdere afstemmingen

Naast het levenstestament en het testament moeten daarom ook de statuten van rechtspersonen of andere ondernemingsregelingen goed op elkaar worden afgestemd. Een gecertificeerd financieel planner is bij uitstek de persoon om u hierbij te helpen.

Voorbeeld van de gevolgen van geen levenstestament voor gehuwden. Het niet bezitten van een levenstestament kan vervelende gevolgen hebben. Stel, u en uw partner zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en uw partner is door ziekte handelingsonbekwaam geworden. U besluit om te verhuizen naar een andere woning en de huidige gezamenlijke woning te verkopen. Het meetekenen van uw handelingsonbekwame partner is in dit geval niet rechtsgeldig. Dit betekent dat u een onderbewindstellingsprocedure moeten starten. Dit laatste had voorkomen kunnen worden als uw partner een levenstestament zou hebben.

Voorbeeld van de gevolgen van geen levenstestament voor een onderneming

Stel uw partner is ondernemer en hij wordt door ziekte handelingsonbekwaam. Hierdoor zal hij niet meer in staat zijn om zijn bedrijf te leiden. Als dan onduidelijk is wie gerechtigd is de leiding over te nemen, kan de continuïteit in gevaar komen. Management dat niet op één lijn zit, kan tot gevolg hebben dat klanten weglopen en de omzet terugloopt. Op deze manier kan een gezonde onderneming in zwaar weer terechtkomen.

Zelf of via notaris?

U kunt zelf een levenstestament opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en de door u aangewezen vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Het is daarom aan te raden om een levenstestament te laten opstellen door een notaris. Naast de bewijskracht van een notarieel document biedt een notariële akte nog meer voordelen, zoals de check of een persoon op dat moment wilsbekwaam is, de identiteitscheck en registratie.

Het levenstestament is in vergelijking met veel andere landen in de wereld in ons land nog vrij onbekend. Het kan veel rust geven om dit soort zaken voor uzelf en uw omgeving goed geregeld te hebben.

Dit bericht verscheen eerder op de website van FFP.

Lees ook het eerdere bericht over: Financiële zaken bij overlijden

Bertina van 't Hazeveld

Meer vragen?

Bel gerust naar  035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Bertina van ’t Hazeveld FFP EHP
Erkend Financieel en Hypothecair Planner

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.