Financiële zaken bij overlijden, heeft u dit goed geregeld?
20571
post-template-default,single,single-post,postid-20571,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Financiële zaken bij overlijden

Financiële zaken bij overlijden

Financiële zaken bij overlijden

Heeft u dit goed geregeld?

Niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken, ook tijdens corona. Wat valt er financieel te regelen? Waar moet u aan denken? Heeft u recht op een uitkering? Of krijgt u juist te maken met allerlei kosten en rompslomp als nabestaande? En bent u ondernemer, hoe zit het dan met uw bedrijf?

Een overlijden brengt altijd, naast de emotionele kant, zorgen met zich mee. Er moet veel geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de begrafenis of crematie, het opzeggen van abonnementen, het traceren van passwords, het stopzetten van uitkeringen, het opruimen en eventuele verkoop van de woning en natuurlijk het verdelen van de erfenis. En is er een partner, hoe blijft de partner dan goed verzorgd achter?

Stap 1 is om nu, bij leven, zoveel mogelijk vast te leggen van wat er is en wat er gedaan moet worden bij overlijden.

Dat kan gewoon in een ordner (die vindbaar is voor de nabestaanden), maar ook online. Er zijn digitale kluisjes in allerlei vormen, waar je alle relevante zaken kunt vastleggen. Wat is relevant? Natuurlijk legt u uw persoonsgegevens vast en die van uwe eventuele partner en uw kinderen. En u bespreekt alvast met uw partner en uw kinderen wie de executeur wordt. Wie de regie moet krijgen als u overlijdt. Die executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Het is belangrijk om die bevoegdheden goed vast te leggen.

Stap 2: checken of het goed geregeld is

Allereerst kijk u naar uw testament. Hoe lang geleden is het dat u dat heeft laten opstellen? Vijf jaar? Tien jaar? Is er sinds het opstellen van het testament nog iets veranderd in uw persoonlijke omgeving? Bent u gescheiden bijvoorbeeld en staat uw ex-partner nog in het testament? Zijn uw eigen kinderen inmiddels getrouwd en zijn er schoonkinderen in beeld? Is het bedrijf inmiddels meer of minder waard geworden? Al deze zaken maken dat het mogelijk is dat uw testament niet meer up-to-date is en niet meer doet wat u eigenlijk zou willen met uw erfenis. Tip: laat eens in de vijf jaar uw testament bekijken door een deskundige.

Wat is ook relevant?

Heeft u huwelijksvoorwaarden? Zo ja, wat zit daar in? Allerlei verrekenbedingen? Wees dan alert. Bijna niemand houdt zich aan de verrekenbedingen bij leven en dat kan ongewenste effecten hebben. Laat uw huwelijksvoorwaarden ook eens in de vijf jaar checken, samen met uw testament.

En het nabestaandenpensioen?

Voor veel mensen die in loondienst zijn en een pensioenregeling hebben, zal er nabestaandenpensioen worden opgebouwd. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het pensioen kan ook op risicobasis zijn afgesloten en als u dan van baan verandert of werkloos wordt, zou dit wel eens heel vervelend kunnen uitpakken. Een extra tip voor wie zelfstandig ondernemer is en zelf zijn pensioen moet regelen: een nabestaandenvoorziening hoeft niet alleen pensioen te zijn, dit kan ook anders geregeld worden, namelijk met vrij vermogen en/of een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan daarnaast ook handig zijn als u zakenpartners heeft, die door moeten met de onderneming als u overlijdt.

Vroeg of laat overlijden we allemaal. Het beste om zaken te regelen is als u tijd van leven heeft. Niets is vervelender om er te laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Vraag om een nabestaandencheck te doen? Dan kijkt wij naar het testament, de huwelijksvoorwaarden en hoe het financieel geregeld is, of de nabestaande financieel door kan en of de eventuele compagnon verder kan met de zaak. Voorkomen is beter dan genezen.

Dit bericht verscheen eerder op de website van FFP.

Bertina van 't Hazeveld

Meer vragen?

Bel gerust naar  035 – 577 96 61 indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Bertina van ’t Hazeveld FFP EHP
Erkend Financieel en Hypothecair Planner

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.