Veranderingen Nationale Hypotheek Garantie in 2021
20896
post-template-default,single,single-post,postid-20896,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Veranderingen Nationale Hypotheek Garantie in 2021

Veranderingen Nationale Hypotheek Garantie

Veranderingen Nationale Hypotheek Garantie in 2021

Jaarlijkse vaststelling kostengrens

Net als andere jaren is begin september de kostengrens voor 2021 vastgesteld. Echter de manier van vaststellen van de veranderingen Nationale Hypotheek Garantie is dit jaar anders gegaan. Voorheen volgde de NHG samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een kostengrensmethodiek gebaseerd op de maanden juni, juli en augustus. Voor 2021 is dit nu anders.

Nieuwe methodiek

De nieuwe methodiek baseert zich nu op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor. Dit voor een betere aansluiting bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich zo gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt.

NHG-kostengrens 2021

Per 1 januari 2021 stijgt de NHG-kostengrens van € 310.000 naar € 325.000. Daarnaast is het zo dat als er door de koper energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd de grens 6% hoger is, namelijk € 344.500. Dit was € 328.600 in 2020.

NHG-premie 2021

Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek. Net als in 2020. De NHG streeft er namelijk naar om dit niveau langere tijd vast te houden om kopers hierin enige continuïteit te bieden.

Toets-inkomen omhoog

Wanneer meerdere aanvragers samen een hypotheek aanvragen kunnen ze vanaf 2021 meer lenen dan in voorgaande jaren. Het financieringslastpercentage van het laagste toets-inkomen wordt verhoogd van 80% naar 90%. Deze wijziging is onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

Studieleningen(DUO)

Een andere aangekondigde wijziging onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet betreft de studielening. Hiervoor wordt de wegingsfactor aangepast. De nieuwe wegingsfactor wordt gebaseerd op het rentepercentage en de looptijd van de studielening.

 

Patrick Brands

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien je vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 

Patrick Brands
Financieel Adviseur

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.