Compagnonsverzekering | Als één van de partners wegvalt...
22083
post-template-default,single,single-post,postid-22083,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Compagnonsverzekering

Compagnonsverzekering

Compagnonsverzekering

Wat als één van de zakenpartners wegvalt?

Ben jij zakenpartner in één van de meer dan 200.000 ondernemingen in Nederland met meer dan twee eigenaren? Hebben je compagnons en jij als eens nagedacht over de gevolgen voor de voortzetting van de onderneming als één van de zakenpartners wegvalt?

Een gemeenschappelijke droom valt in duigen

Wanneer je samen een onderneming begint is het wegvallen van de zakenpartner niet het eerste waar je aan denkt. Je hebt vaak een gezamenlijke ambitie waarbij jullie als partners elkaars competenties aanvullen en versterken. De uitkomst is daarbij altijd groter dan de som der delen maar hierin zit meteen ook de kwetsbaarheid. Wanneer de partner wegvalt door ziekte over overlijden kunnen de gevolgen erg groot zijn.

Een aantal gevolgen als voorbeeld

Ieder partnerschap is anders en daarom verschillen de gevolgen van het wegvallen van een zakenpartner per bedrijf. Hieronder enkele voorbeelden om je aan het denken te zetten zodat je voor jezelf kunt bepalen welke kosten er in jouw situatie zouden kunnen optreden:

 • Wegvallen van omzet
  Je partner was verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet.
 • Wegvallen van specifieke kennis
  Voor de specifieke kennis van je partner moet extern kennis worden ingekocht.
 • Erfgenamen eisen hun aandeel op
  Als een partner overlijdt is er wellicht geld nodig om de erfgenamen uit te kopen.
 • Kosten om continuïteit te waarborgen
  Denk hierbij aan juridische of notariële kosten om de bedrijfsstructuur aan te passen of extra kosten om relaties te behouden.
 • Kosten medewerkers
  Het wegvallen van de partner kan een herschikking van de werkzaamheden met zich meebrengen met de daarbij horende kosten voor personeel.

 

Veel financiële gevolgen zijn te verzekeren

Onderaan deze pagina kun je een schema downloaden om het totale bedrag in te schatten van de kosten waarvoor je komt te staan als je zakenpartner wegvalt. Wees niet voorzichtig met de schatting, de financiële risico’s zijn echt goed te verzekeren met een compagnonsverzekering. Dit is in feite een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers.

De compagnonsverzekering kent drie vormen

Wanneer je een indicatie hebt van het minimaal noodzakelijk bedrag voor de voortzetting van je onderneming is het verstandig om een onafhankelijk financieel hier nog eens naar te laten kijken. Kloppen je berekeningen wel en ben je niets vergeten? Ook wij helpen je hierbij uiteraard graag. Als wij het juiste bedrag hebben vastgesteld leggen wij je drie mogelijkheden voor. Namelijk een compagnonsverzekering waarvan het verzekerde bedrag:

 • de hele looptijd gelijk blijft;
 • stijgt op basis van verwachte groei;
 • daalt omdat je verwacht later zelf over voldoende middelen te beschikken.

 

Laat je (samen) goed adviseren

Het wegvallen van een zakenpartner heeft niet alleen emotioneel een enorme impact, maar ook de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Niet alleen voor jou maar natuurlijk ook voor je partner als het jou zelf betreft. Als je ons gaat bezoeken voor een adviesgesprek kom dan vooral samen.

Download kosten-inventarisatie-schema

 

Rick van Dijkhuizen

Meer vragen?

Neem dan gerust direct contact met mij of één van mijn collega’s
op 035-5779661.

Rick van Dijkhuizen
Adviseur Schade- en Inkomensverzekeringen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.