Wijzigingen 2021 Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
21076
post-template-default,single,single-post,postid-21076,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Wijzigingen 2021 Nationale Hypotheek Garantie

Wijzigingen 2021 Nationale Hypotheek Garantie

Wijzigingen 2021 Nationale Hypotheek Garantie

Wijzigingen 2021 bij een NHG hypotheek

In september deden wij al eerder bericht over wijzigingen 2021 met betrekking tot de Nationale Hypotheek Garantie. Er is nog meer te berichten en daarom hieronder nu een opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie:

Speciale regeling bij ‘Tijdelijk tekort’

Een speciale regeling die voor senioren onnodige drempels wegneemt wanneer er een tijdelijk financieringstekort ontstaat door een verschil in AOW-leeftijd. Deze regeling is gebaseerd op een ‘werkelijke lasten toets’.

Sneller zekerheid over de aanvraag

Het model werkgeversverklaring is aangepast. De  klant krijgt hierdoor sneller zekerheid over zijn hypotheekaanvraag omdat geldverstrekkers zich sneller een schermbeeld van de situatie kunnen vormen.

Oversluiten niet-NHG naar NHG

Het verbeteren van de individuele klantsituatie wordt aangescherpt. Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, is oversluiten straks alleen mogelijk als NHG nodig is om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken of als de aflossingsvrije hypotheek deels wordt omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. Andere redenen om naar NHG over te sluiten blijven bestaan, zodat onder andere het verbeteren of verduurzamen van de woning met NHG mogelijk blijft.

Meerdere hypothecaire inschrijvingen​

Het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen komt te vervallen. Met deze wijziging worden obstakels weggenomen, die geldverstrekkers ervaren bij het bijvoorbeeld financieren van een aanvullende lening. Voor NHG heeft deze wijziging geen gevolgen voor de zekerheidspositie van NHG bij de verkoop van een woning.

NHG-kostengrens 2021

Per 1 januari 2021 stijgt de NHG-kostengrens van € 310.000 naar € 325.000. Daarnaast is het zo dat als er door de koper energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd de grens 6% hoger is, namelijk € 344.500. Dit was € 328.600 in 2020.

NHG-premie 2021

Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek. Net als in 2020. De NHG streeft er namelijk naar om dit niveau langere tijd vast te houden om kopers hierin enige continuïteit te bieden.

Verschillende financieringsdoelen​ kunnen gecombineerd worden

Vanaf 2021 is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht,  SVn  Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een klant in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd.  Dit scheelt voor de  klant, adviseur en geldverstrekker kosten, tijd en energie.

Toets-inkomen omhoog

Wanneer meerdere aanvragers samen een hypotheek aanvragen kunnen ze vanaf 2021 meer lenen dan in voorgaande jaren. Het financieringslastpercentage van het laagste toets-inkomen wordt verhoogd van 80% naar 90%. Deze wijziging is onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

Dezelfde mogelijkheden bij verschillende geldverstrekkers​

In 2021 maakt het qua mogelijkheden met NHG niet uit of je bij je huidige geldverstrekker blijft of dat je oversluit naar een andere  geldverstrekker. In beide situaties is het straks mogelijk om bijvoorbeeld de boeterente mee te financieren.​

Studieleningen(DUO)

Een andere aangekondigde wijziging onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet betreft de studielening. Hiervoor wordt de wegingsfactor aangepast. De nieuwe wegingsfactor wordt gebaseerd op het rentepercentage en de looptijd van de studielening.

Ruben van Heijnsbergen

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien je vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 

Ruben van Heijnsbergen
Financieel Adviseur EFA

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.