Overlijdensrisicoverzekering voor huurders, goed idee?
21804
post-template-default,single,single-post,postid-21804,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Overlijdensrisicoverzekering voor huurders

Overlijdensrisicoverzekering voor huurders

Overlijdensrisicoverzekering voor huurders

Een overlijdensrisicoverzekering voor huurders is geen overbodige luxe!

De financiële problemen wanneer de partner overlijdt zijn voor nabestaanden vaak heel ingrijpend. Vooral als de partner overlijdt voor de pensioendatum heeft de inkomensachteruitgang veel gevolgen. Dit komt onder andere door de versobering van de Algemene Nabestaandenwet en vaak een tekort aan nabestaandenpensioen.

Versobering Algemene Nabestaandenwet

De laatste versobering van de Algemene Nabestaande wet (Anw) heeft gevolgen voor 75% van alle weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar. Ze komen niet meer in aanmerking voor een Anw- uitkering.

Tekort aan nabestaandenpensioen

Nabestaanden krijgen alleen een uitkering wanneer de partner op het moment van overlijden nog in dienst is. Daarbij is het ook nog eens zo dat tegenwoordig bijna niemand meer zijn hele werkzame leven bij één werkgever blijft waardoor de pensioenopbouw vaak niet consequent of helemaal niet plaatsvindt.

Een Overlijdensrisicoverzekering (ORV) vangt het tekort op

Bij het kopen van een huis is het vaak een vanzelfsprekendheid dat er ook een ORV wordt afgesloten. Dit om te garanderen dat in geval van overlijden van één van de partners de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen. Voor huurders is de kans op overlijden minstens zo groot als voor kopers. Oók zij willen in hun huis blijven wonen als hun partner overlijdt, alleen wordt er bij het aangaan van een huurcontract geen moment aan het afsluiten van een ORV gedacht.

Overlijden is niet iets waar je graag over nadenkt

Nadenken over je overlijden is niet iets wat je graag doet. Wanneer je een woning huurt zal er ook niet zomaar een moment voorbijkomen dat je gedwongen wordt om er wel over na te denken. Soms gebeurt er iets in je omgeving dat ervoor zorgt dat je erbij stil staat. Er overlijdt iemand of iemand wordt levensbedreigend ziek en blijkt het niet goed geregeld te hebben.

Geldwijzer nabestaanden

Op de website van het Nibud staat een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen bij jouw overlijden of het overlijden van je partner. Wanneer je online de vragen beantwoord krijg je direct een overzicht van de situatie die dan ontstaat.

Kom gerust langs als je vragen hebt

Vooral als de uitkomst vragen bij je oproept is de pdf die je kunt printen of opslaan erg handig. Het is een zeer overzichtelijk document, dat de aanleiding kan zijn voor een gesprek met ons. Maak gerust een afspraak wanneer je vragen hebt of zelf al hebt geconcludeerd dat een ORV voor jullie geen overbodige luxe is.

 

Patrick Brands

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien je vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande.

Patrick Brands
Financieel Advies

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.