Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht
22077
post-template-default,single,single-post,postid-22077,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht

Niet het leukste onderwerp: de overlijdensrisicoverzekering (ORV). Toch is het verstandig om erbij stil te staan hoe de achterblijvende partner in staat blijft om in de woning te kunnen blijven wonen. De hypotheek is immers gebaseerd op het inkomen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat er altijd situaties kunnen optreden die ervoor zorgen dat jij of je partner de maandelijkse lasten niet meer kunnen dragen, tijdelijk of op lange termijn.

Als een van de partners wegvalt…

Wat betekent het voor het gezinsinkomen als jouw inkomen wegvalt of dat van je partner? Na overlijden kan het inkomen bestaan uit: inkomsten van de achterblijvende partner, nabestaandenpensioen, uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en overige vrijvallende regelingen, denk hierbij aan kapitaalverzekeringen en lijfrentes.

Een ORV is niet meer verplicht

Het is goed om voor jezelf op een rij te hebben hoe je er financieel voorstaat bij een overlijden. Vroeger wilden geldverstrekkers zekerheid hebben dat de hypotheek ook na een overlijden, kon worden doorbetaald. Zij stelden dan ook vaak een ORV voor woningeigenaren verplicht. Al sinds enige jaren wordt een ORV niet meer verplicht gesteld. Dit betekent echter niet dat een dergelijke verzekering overbodig is geworden. Het biedt jou als huiseigenaar namelijk extra zekerheid. Het kan dus heel verstandig zijn een ORV af te sluiten. De kosten van een ORV zijn bovendien laag, afhankelijk van je leeftijd en je gezondheid.

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Ten eerste wordt er onderscheid gemaakt tussen een gelijkblijvende en dalende verzekering:

  • De gelijkblijvende ORV

    Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een vast bedrag uit bij overlijden voor een bepaalde einddatum. Een degelijke verzekering kan bijvoorbeeld handig zijn in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

  • De dalende ORV

    Bij een dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag gedurende de looptijd van de verzekering. Deze verzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt verder vaak gesloten in combinatie met een levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek.

Hoe zit het met de betaalde premies bij beëindiging?

Bij de meeste overlijdensrisicoverzekeringen is het verder zo geregeld dat wanneer je voor de einddatum de verzekering beëindigt, je de betaalde premies kwijt bent.

Bij sommige verzekeringen ontvang je een deel van de betaalde premies plus rente terug en bij weer enkele andere verzekeraars ontvang je een premievrije aanspraak. Dit houdt in dat de verzekering nog enige tijd blijft doorlopen. Dit komt omdat je gedurende de eerste helft van de looptijd bij een gelijkblijvende premie de eerste jaren te veel premie betaalt en gedurende de tweede helft te weinig premie. Wanneer je gedurende de eerste helft de verzekering opzegt, heb je eigenlijk te veel premie voldaan. Deze ontvang je dan als ware terug in geld of via een premievrije aanspraak.

Uitkering belast?

Om te voorkomen dat bij de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering belasting betaald moet worden, kun je de premie splitsen. Dit wordt premiesplitsing of kruislingse premiebetaling genoemd.

Een voorbeeld:

Er is een overlijdensrisicoverzekering op twee levens: partner A en partner B. Stel de totale premie is 100 euro. De premie voor het overlijdensrisico van partner A is 60 euro. De premie voor het overlijdensrisico van partner B is 40 euro. Op de polis is vermeld dat A het risicogedeelte van B van 40 euro betaalt en omgekeerd dat B het risicogedeelte van A van 60
euro betaalt. Let op: in werkelijkheid hoeft de premie niet daadwerkelijk door A respectievelijk B te worden voldaan. Het gaat erom dat het is aangetekend op de polis. Wie de premies uiteindelijk overmaakt naar de verzekeraar is niet van belang.

Op deze manier voorkom je dat jij of je partner erfbelasting (successierecht) moet betalen over het eventueel uitgekeerde verzekerde bedrag. Er is namelijk geen sprake van een erfenis. Immers, de premies zijn niet door de overledene maar door de nabestaande betaald. Premiesplitsing kan alleen toegepast worden door samenwonenden, geregistreerde partners met partnerschapsvoorwaarden en personen die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. 

Let op: als je premiesplitsing toepast, moet dit wel blijken uit de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract. Als je in (beperkte) gemeenschap van goederen bent getrouwd dan is premiesplitsing geen alternatief om het betalen van erfbelasting (successierecht) te voorkomen, omdat in dit geval juridisch sprake is van één gemeenschappelijk vermogen. De premies worden dan altijd uit het gezamenlijke vermogen betaald.

Je kunt je ook laten adviseren natuurlijk

Wil je een volledig advies waarbij gekeken wordt wat op basis van jouw huidige situatie een juist verzekerd bedrag is? Wil je weten op welke wijze de premie’s zodanig betaald kunnen worden dat de eventuele uitkering later fiscaal zo vriendelijk mogelijk worden belast? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag.

Patrick Brands

Vragen?

Bel mij gerust op 035 – 577 96 61 indien je vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande.

Patrick Brands
Financieel Advies

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.